חימום ע"י קולטי שמש (סולארית)

חברת קורייאת מתקינה מערכת קולטי שמש ב"שטחי קליטה" מותאמים לצורכי הלקוח. נציג החברה מגיע לאתר הלקוח, בוחן את צריכת המים החמים: כמות מתקלחים, מטבחים וכו'

בוחן את החשיפה לקרני השמש באתר

לאחר מכן מציע מערכת קולטי שמש היקף מתאים ללקוח.