חימום ע"י קולטי שמש (סולארית)


חימום ע"י קולטי שמש (סולארית)

חברת קורייאת מתקינה מערכת קולטי שמש ב"שטחי קליטה" מותאמים לצורכי הלקוח. נציג החברה מגיע לאתר הלקוח, בוחן את צריכת המים החמים: כמות מתקלחים, מטבחים וכו'

בוחן את החשיפה לקרני השמש באתר

לאחר מכן מציע מערכת קולטי שמש היקף מתאים ללקוח.