אחזקת מערכות חימום

קריאה לתיקון יכולה לבוא מלקוח מזדמן.

או קריאה לתיקון במסגרת הסכם שרות מחייב.

בהסכמי שרות עם לקוחות, מתחייבת חברת קורייאת להענות לקריאות לתיקון תקלה אצל לקוחותיה תוך זמן קצר, כמתחייב בהסכם.